De twee workshops rond klimaatvriendelijke kernversterking boden lokale overheden interessante invalshoeken voor hun gemeentelijke beleid. Lees hier de presentaties van de workshops van 27 april – over nieuwe, collectieve woonvormen en woonomgevingsplannen – en 8 mei (over de mogelijkheden van de nieuwe Codex ruimtelijke ordening).

Workshop 27 april – nieuwe woonvormen

Door de groei van de bevolking, kleiner wordende gezinnen, meer alleenstaanden en de vergrijzing stijgt de vraag naar appartementen, het opdelen van woningen, kangoeroewonen en zorgwoningen. Ook nieuwe woonvormen zoals co-housing, stapelwoningen of tweegezinswoningen zijn in opmars.

Waar in de gemeente laat je meergezinswoningen, het opdelen van panden of gemeenschappelijke woonvormen toe? En waar beter niet?

Discussieronde

Discussieronde verslag

Presentatie Danny Vaes

Presentatie Peggy Totté

Workshop 8 mei – nieuwe Codex ruimtelijke ordening

Elke dag gaat 6 hectare open ruimte op de schop voor nieuwe verkavelingen, bedrijvenzones of nieuwe wegen. Om het tij te keren wil de Vlaamse overheid inzetten op het intensiever gebruiken van reeds bebouwde zones. Het ‘verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag’ is een centrale doelstelling in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Om die doelstelling waar te maken, werd ook de Codex ruimtelijke ordening herzien.

Praktijkvoorbeelden – en toepassing

Presentatie Departement Omgeving

 

JOUW VOORSTEL?

Bevindingen uit de workshops worden waar mogelijk ook meegenomen in het Beleidsplan Ruimte Limburg dat in opmaak is, en waarmee het provinciebestuur een gepaste ruimtelijke visie op maat van Limburg wil ontwikkelen. Heb je nu al een voorstel voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Limburg? Deel het dan met ons op www.welklimburgwiljij.be.