De workshop Kernversterking van dinsdag 9 oktober had Ontwikkelingskansen als thema.

In het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wordt het ruimtelijk principe naar voor geschoven dat de ontwikkelingskansen van een plek bepaald worden door het voorzieningenniveau en de knooppuntwaarde, oftewel de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dat zal een belangrijk uitgangspunt worden voor het toekomstig ruimtelijk beleid. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft voor Vlaanderen dit model uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de zogenaamde “knooppuntenkaart” waarbij het Vlaams grondgebied wordt ingedeeld in verschillende categorieën met kleurenvariaties.

Download HIER de presentatie.