In 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een historisch klimaatakkoord. Het doel: de klimaatopwarming beperken tot 1,5°C. Om dat te realiseren, moeten we overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Kernversterking speelt hier een belangrijke rol. Compacte bouwprojecten bieden meer kansen voor gemeenschappelijke warmtenetten: die zijn veel rendabeler aan te leggen en uit te baten bij aaneengesloten bebouwing dan bij huizen die ver uit elkaar liggen.

Download hier de presentaties van deze workshop Kernversterking die plaatsvond op 4 december.

Ode – Leidraad warmtenetten

Ode – Warmtenetten

Cordium – Warmtenet Resilientproject

Provincie Limburg – Energieatlas

Kelvin Solutions – Casestudie Kortessem

VEA – Call groene warmte