Recent is de aangifteplichtige (ver)bouwer – bij ingrijpende energetische renovatie van zijn woning – verantwoordelijk om de stavingsstukken aan te leveren. Onze OVED-werkgroep rond staving wil de bouwheer en aannemers daarbij begeleiden en werkte voorbeeldfiches uit. Welke fiches zijn er? Hoe gebruik je die? Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden voor staving binnen het bouwteam?

Het gebeurt vaak dat bepaalde constructiedelen of technieken bij oplevering onvoldoende gestaafd zijn en dan moet de verslaggever met slechtere waarden bij ontstentenis rekenen bij de EPB-aangifte.

Dat is een spijtige zaak voor de aangifteplichtige die – ondanks de hoge investeringskosten – de EPB-eisen mogelijk niet meer behaalt en daardoor een boete riskeert, of waardoor het EPB-dossier niet tijdig kan ingediend worden, met een boete voor laattijdig indienen tot gevolg.

Maar ook de aannemers, installateurs of technologieleveranciers zien hun producten of technologieën energetisch slechter gevalideerd dan eerst vooropgesteld, mogelijk met ontevreden klanten tot gevolg.

Op de website van OVED vind je alle informatie