Hoe kan een betere ruimtelijke ordening mee de basis leggen voor een klimaatneutrale gemeente? Door het verspreid wonen, winkelen en werken zijn we erg afhankelijk van de auto voor onze verplaatsingen. Het grote aandeel vrijstaande woningen verbruikt veel energie. Gebouwenverwarming en transport zorgen samen voor twee derde van onze broeikasgassen. Een kernversterkende ruimtelijke ordening biedt een alternatief.

Binnen het project “Klimaatvriendelijke kernversterking” organiseren de provincie Limburg en Dubolimburg – in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu – interactieve workshops met gemeentelijke ambtenaren. U krijgt ook de film ‘Plannen Voor Plaats’ van Nic Balthazar te zien!

Het startmoment voor dit project vindt plaats op donderdagvoormiddag 15 maart in Greenville, Centrum-Zuid 1111, Houthalen-Helchteren.

Inhoud

De publicatie ‘Recepten voor kernversterking van Bond Beter Leefmilieu – het resultaat van een gelijkaardig project in Vlaams-Brabant – is centrale thema van de voormiddag. Vervolgens bekijken we zeer praktijkgericht welke vragen er leven en rond welke thema’s we de volgende workshops organiseren.

MetPlannen voor plaats, de documentaire van Nic Balthazar in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester, bekijken we hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur.

Programma

  • 09.00 u. Onthaal
  • 09.20 u. Welkomstwoord en inleiding
  • 09.45 u. Recepten voor kernversterking
  • 10.30 u. Bepalen thema’s workshops
  • 11.00 u. Pauze
  • 11.30 u. Film ‘Plannen voor plaats’
  • 12.30 u Einde