SAVE THE DATE: Slotconferentie Werfgoed

Hoe kan je particuliere woningen collectief renoveren tot BEN-niveau: dat was de vraag waarop Werfgoed – één van de acht, door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap (IWT) Vlaamse proeftuinen in de bouwsector – een antwoord zocht.

Op vrijdag 26 oktober (van 8u30 tot 13u30) stellen we in de Slotconferentie de resultaten van het project voor, samen met een aantal inspirerende getuigenissen uit het werkveld.. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt, maar omcirkel deze datum alvast met rood in je agenda!

www.werfgoed.be