Renovatie is een kans, een groeimarkt, een must: met de campagne Limburg Renoveert – die een breed gamma aan projecten, initiatieven en financiële mechanismen aanreikt – wil de provincie Limburg versneld werk maken van de renovatie van het particuliere woningbestand. De pilootwerkgroep Werfgoed gaat in voorgeselecteerde wijken op zoek naar kennis, ervaring en data om toekomstige projecten een blauwdruk te bieden voor renovatie en het project Collectieve Renovatie biedt particulieren én gemeenten begeleiding om hun woning te renoveren (gratis advies van de Huisdokter, samenaankopen, renovatieleningen als Duwolim+).

Presentaties bijeenkomst Limburg Renoveert
10 maart (Genk)

Collectieve renovatie

Dubolimburg aanbod

Kolderbos

Duwolim

Communicatiemateriaal

Meer informatie:

Via de nieuwe brede campagne Limburg Renoveert zal er een sterke impuls worden gegeven aan woningrenovatie in Limburg. Samen met Dubolimburg, Stebo en heel wat andere partners, stimuleert de provincie de Limburgers om hun woning sneller en grondiger te renoveren. Hoe sneller men investeert hoe meer energie en geld men zal besparen. Bovendien zijn er nu nog heel wat subsidies beschikbaar die door de Vlaamse besparingen de volgende jaren zullen worden afgeschaft.

De campagne verloopt via twee pistes. Er is een algemeen aanbod voor alle Limburgers. Via advies aan huis, gegeven door de Huisdokter kan elke Limburger advies krijgen over hoe hij zijn woning best renoveert.
Daarnaast starten we in samenwerking met de gemeenten met collectieve projecten. We proberen hele wijken in een keer te renoveren. Via infoavonden en huisbezoeken worden inwoners aangesproken om deel te nemen aan een gezamenlijke renovatieaanpak. Nu al doen er een tiental gemeenten mee. Concrete projecten zijn reeds gestart in Tongeren en Hasselt. In de loop van het jaar zullen we starten in Genk, Maasmechelen, Houthalen-Helchteren, Lanaken, … We willen op die manier burgers ontzorgen en zo goed mogelijk begeleiden bij de renovatie van hun woning.

De Huisdokter

De Huisdokter van Dubolimburg geeft individuele particulieren advies bij hun duurzame renovatie. Hij komt aan huis en bekijkt met de bouwheer welke keuze hij of zij kan maken. Het is de bedoeling dat men voor grondige renovaties vervolgens de stap zet naar een architect en naar de bouwsector. Grondige renovaties zijn immers dikwijls arbeidsintensiever dan nieuwbouwprojecten.

Collectieve projecten

Daarnaast wordt gekozen voor een collectieve aanpak. Dubolimburg en Stebo begeleiden collectieve projecten die voorgesteld worden door de gemeenten. Gemeenten gaan na welke projecten het meest aangewezen zijn en maken daarover afspraken met de provincie en haar partners. Op die manier worden inwoners van een bepaalde wijk (of bijvoorbeeld ook van een appartementsgebouw) geïnformeerd over het aanbod en kunnen zij deelnemen aan een gezamenlijke renovatieproject. Via huisbezoeken wordt alles in kaart gebracht en kunnen aannemers worden gezocht voor de renovatie van meerdere woningen tegelijk, onder toezicht van een gezamenlijk architect. Dit is een efficiënte aanpak die ook tot kostenbesparing leidt zowel voor de aannemers en installateurs als voor de bouwheer zelf. Innovatieve technieken kunnen zo sneller worden toegepast en ook de bouwsector zelf doet ervaring op die op een grotere schaal kan worden ingezet.

samenaankopen

duwolim+