Dubolimburg begeleidt lokale overheden in hun streven naar meer duurzaamheid. Zowel op gebouwniveau als op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen gemeenten en provincie beroep doen op de expertise van het Dubolimburgteam. We geven projectadvies op maat en we staan lokale overheden bij in hun eerstelijnsfunctie en communicatie met hun inwoners.

Het projectadvies is sinds de start van Dubolimburg een van de belangrijke bouwstenen in het aanbod van Dubolimburg. Een uitgebreid overzicht van de projecten en de gemeenten die op begeleiding mochten rekenen – zowel inhoudelijk als op puur technisch vlak – vindt u via de onderstaande link.

ADVIES VERENIGINEN

bouwprojecten