Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'register_menu' not found or invalid function name in /home/data/websites/www/2/dubolimburg.be/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
ESCOLIMBURG2020 | Dubo Limburg

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Het project ESCOLIMBURG 2020 vertaalt de provinciale en gemeentelijke klimaatambitie naar de praktijk, door te focussen op het versneld energieperformanter maken (energetische renovatie en hernieuwbare energie) van het bestaande gemeentelijk en provinciaal gebouwenpatrimonium. De bestaande ESCO van Infrax zal hiervoor als uitgangspunt dienen. Voor de gemeenten is het belangrijk dat zij in het kader van hun lokaal klimaatbeleid zelf het goede voorbeeld geven: practice what you preach.

Het project ESCOLIMBURG2020 is een samenwerking tussen de provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg. Dubolimburg staat in voor begeleiding en competentieontwikkeling van de gemeenten, provincie Limburg en bouwprofessionelen om deze in staat te stellen prioritaire investeringen te definiëren en in de loop van het investeringsproces de juiste beslissingen te nemen. Hiervoor zal een aangepast instrumentarium worden uitgewerkt. Infrax staat, via het bestaande ESCO aanbod in voor de investeringen voor de realisatie. Dit bestaande ESCO aanbod wordt tijdens het project verfijnd en geoptimaliseerd. Het projectmanagement is in handen van de provincie Limburg.

Het project ESCOLIMBURG2020 is een Intelligent Energy Europe – Mobilising Local Energy Investments (IEE-MLEI) project. Het start op 1 april 2013 en loopt tot 1 april 2016.

www.escolimburg2020.be