Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'register_menu' not found or invalid function name in /home/data/websites/www/2/dubolimburg.be/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
Collectieve renovatie voor particulieren | Dubo Limburg

De provincie Limburg heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden. De CO2-emissie van het bestaande woningbestand vormt een groot aandeel – zo niet: hét grootste – van de totale gemeentelijke CO2-uitstoot. Renovatie van particuliere woningen blijkt dan ook één van de grote uitdagingen.

Waarom collectief?

De provinciale pilootwerkgroep focust op collectieve renovatie waarbij wordt ingezet op het versneld energiezuinig maken van het Limburgse woningbestand. Om sneller stappen vooruit te zetten kiezen we voor een collectieve aanpak die toch van project tot project kan verschillen. Zowel volledige wijken, woningen uit dezelfde bouwperiode als appartementsgebouwen krijgen de focus die ze verdienen. De opgedane kennis, knowhow en ervaring zal bruikbaar zijn voor het opschalen van dit pilootproject.

BEN

BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Bouwen volgens BEN-principes wordt vanaf 2021 verplicht voor alle nieuwbouwwoningen in heel Europa. Omwille van de kostprijs en haalbaarheid kunnen renovaties in dit project dan ook gefaseerd of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Bij elke renovatie, zeker bij gefaseerde renovaties, proberen we zogenaamde lock-in-effecten te vermijden (met andere woorden: vermijden dat bepaalde gedeeltelijke renovaties andere en latere (energie)maatregelen in de weg staan.

Samen

Samen met gemeenten en bouwheren bekijken we de gevolgen van een renovatie en bieden we oplossingen aan voor de bewoners. We bekijken de technische keuzes (welk isolatiemateriaal, welke dikte, werken zelf doen of laten uitvoeren enzovoort), de financiële mogelijkheden (gefaseerde werken of alles in één keer, Duwolim+-mogelijkheden, premies), de praktische aspecten (blijven inwonen tijdens de werken of niet, meubelstockage etc) en de planning.

Partners en gemeenten

De provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo werkten voor de gemeenten een traject uit voor dit pilootproject. De gemeente is de trekker van het project; de partners bieden de nodige ondersteuning. Ongeveer één op drie Limburgse gemeenten nemen deel aan het project. Het is de bedoeling om ervaringen die worden opgedaan in deze gemeenten uit te breiden naar vervolgprojecten en te delen met andere Limburgse gemeenten.

Welke ondersteuning biedt Dubolimburg – in samenwerking met de partners – in dit project?

  • opmaken van een model voor de gemeentelijke startnota
  • uitwerken van een draaiboek voor de concrete aanpak
  • uitwerken van een stappenplan BEN-renovatie
  • ondersteunen van de VITO-studie voor 5 typologieën BEN-renovatie en de kosten