Gemeenten hebben nood aan concrete ondersteuning bij het realiseren van hun bouwprojecten, zowel wat renovatie, nieuwbouw als gebouwoverstijgende projecten (rups, structuurplannen enzovoort). Dubolimburg zorgt voor begeleiding op alle niveaus en in alle fases van het bouwproces. Onze knowhow en ervaring stelt lokale overheden in staat om duurzaam en toekomstgericht te bouwen.