De do-tank ‘duurzaam bouwen’ van het Cleantechplatform.be zal – in het kader van de ambitie ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ van de Provincie Limburg en onder voorzitterschap van Dubolimburg – antwoorden formuleren op toekomstige uitdagingen wat betreft duurzaam bouwen.

Inschrijven kan enkel na voorafgaande uitnodiging van de organisatie van de DO TANK.

De do-tank ‘duurzaam bouwen’ bekijkt hoe duurzaam wonen en bouwen ingebed kunnen worden zowel bij de modale Limburger thuis als in de tertiaire sector. Ze buigt zich over maatregelen met betrekking tot energiezuinige renovaties en nieuwbouw volgens de passiefhuisstandaard. Naast isoleren speelt het vervangen van bestaande stookinstallaties door nieuwe, efficiëntere installaties hierbij een belangrijke rol om de uitstoot van CO2 en andere emissies te verminderen.

Extra info
Limburg gaat klimaatneutraal?

In 2008 formuleerde de provincie Limburg onder de werktitel TACO2 (Totaal Actieplan CO2) de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2020. Om deze beleidskeuze te onderbouwen, werd een wetenschappelijke studie uitgevoerd. De resultaten en aanbevelingen daarvan werden recent bekendgemaakt (www.limburgklimaatneutraal.be) en leidden tot een brede aanpak onder het motto ‘Limburg gaat klimaatneutraal’.

Cleantechplatform?

Het Cleantechplatform.be – een gezamenlijk project van UHasselt, POM Limburg en de provincie Limburg – speelt hierin een cruciale rol. Dit platform omvat een aantal thematische do-tanks met partners uit kennisinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties en overheden. Zij buigen zich over de thematische aanbevelingen en zorgen voor de vertaling naar concrete projectvoorstellen. Samenwerking, participatie en gezamenlijke winst zijn sleutelwoorden binnen de do-tanks.