Dubolimburg is trekker van provinciale informatie- en sensibiliseringscampagnes als Elke Dag Zondag, Limburg Isoleert en Warm Limburg. Deze campagnes dienen ook om de geïnteresseerde particulier de weg naar de juiste vakman te wijzen. Elke architect en installateur die op een intekenmoment de engagementsverklaring onderschrijven, worden opgenomen in een online consulteerbare lijst. Uiteraard krijgen vakmensen ook advies op maat over de campagnes en de beschikbare premiess tijdens workshops en infosessies.
 

Bezoek hier de websites van de campagnes:

Elke dag zondag (pv-installaties)

Limburg isoleert (isoleren en ventileren)

Warm Limburg (groene, energiezuinige verwarming)