De toepassing van Energy Performance Contracting of Energieprestatiecontracten (EPC) als gevolg van de Europese energie directive (2012/27/EU) betekent een ware revolutie voor de realisatie en financiering van (grootschalige) energiebesparingsprojecten binnen gebouwen. Met het postgraduaat Energy Efficiency Services wil de Limburgse hogeschool PXL vanaf 5 oktober 2017 de nodige competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) aanleren om de output gedreven, prestatiegerichte projecten te realiseren. Er ligt een dubbele sterke focus enerzijds op de interactie gebouwen-energie, maar ook op de beheersing van de volledige Life Cycle Costing met de nodige aandacht voor de rol van de EPC-facilitator (aanbesteding, aankoop & materialen).

Het postgraduaat richt zich tot (beleid, technisch en financieel) geïnteresseerden vanuit de overheden, KMO’s, energieagentschappen, energiedeskundigen, bouwheren, adviesbureaus, scholen, vastgoedondernemingen, financiële instanties, architecten, Energy Service Companies en ESCO-facilitators, huisvestingsmaatschappijen, facility managers, …

Er zijn vier verschillende modules. Binnen elk thema gaat extra aandacht naar het aspect innovatie.

MEER INFORMATIE LEES JE HIER.

 

 

 

http://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Energy-efficiency-services.html