Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg. We prikkelen, we stimuleren en we wijzen de (juiste) richting. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. We benaderen samenwerkingen met open vizier. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten.

Dubolimburg hecht veel belang aan de samenwerking met een breed netwerk partnerorganisaties. De werking van het steunpunt vertrekt vanuit het samenwerkingsverband met partners uit de sociale, economische en ecologische pijler.Dubolimburg:

 • is het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam wonen en bouwen
 • sensibiliseert, vorm en activeert zijn verschillende doelgroepen: particulieren, lokale overheden en bedrijven
 • stemt af en vult leemtes in
 • zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen
 • spoort nieuwe initiatieven, projecten en voorlopers op
 • sensibiliseert, vormt en adviseert de verschillende doelgroepen
 • versterkt haar werking door uitwisseling en samenwerking tussen de 5 provinciale steunpunten en haar brede lokale netwerk met relevante actoren uit het werkveld

Raad van beheer

Dubolimburg is een vzw.

De Raad Van Beheer is verantwoordelijk voor:
 • de goede uitvoering van het project
 • de voortgang en de algemene strategie
 • het nemen van concrete beslissingen met betrekking tot de dagelijkse werking
 • interne afspraken
 • de samenwerking tussen de drie promotoren
 • het opzetten van samenwerking met externen
 • de goedkeuring van de engagementsverklaringen met de bouwsector en de gemeenten
 • beoordeling van geleverd werk door derden
 • goedkeuring van de rapporteringen 
De Raad Van Beheer bestaat uit:
 • Provincie Limburg: Gedeputeerde Ludwig Vandenhove (voorzitter) of Ingrid Erlingen als plaatsvervanger, Patrick Boucneau of plaatsvervanger
 • CeDuBo: To Simons, Bart van de Pol of plaatsvervanger
 • Bond Beter Leefmilieu: Bram Dousselaere of Danny Jacobs als plaatsvervanger
 • Dubolimburg: Ine Schils

 

Medewerkers

Ine Schils
Coördinator
011-39 75 75
ine.schils(at)dubolimburg.be

Nanette Huysmans
Inhoudelijk medewerker
011-39 75 75  nanette.huysmans(at)dubolimburg.be

Karen Smets
Inhoudelijk medewerker
011-39 75 75  karen.smets(at)dubolimburg.be

Gert Broekx
Inhoudelijk medewerker
011-39 75 75  gert.broekx(at)dubolimburg.be

Patrick Vandewalle
Communicatie
011-39 75 75  patrick.vandewalle(at)dubolimburg.be

Nathalie Grauls
Office management
011-39 75 75  nathalie.grauls(at)dubolimburg.be


Ons netwerk

Geen Dubolimburg zonder netwerk. Dankzij de knowhow, kennis en ervaring van onze stakeholders kan Dubolimburg steunen op een groot netwerk van mensen en organisaties dat waakt over de goede werking van onze organisatie, en het realiseren van onze doelstellingen vergemakkelijkt.Ons netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Limburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, Centrum Duurzaam Bouwen, Confederatie Bouw, Bouwunie, Uhasselt, PXL, NAV, NAVPL, DAR, Cleantech, VMSW, Gezinsbond, Vibe, ACW, Stebo, VEA, Dialoog, Enter, Toegankelijkheidsbureau, Uzuyd, PHP, WTCB, VITO, …


Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.