Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg. We prikkelen, we stimuleren en we wijzen de (juiste) richting. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. We benaderen samenwerkingen met open vizier. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten.

Dubolimburg hecht veel belang aan de samenwerking met een breed netwerk partnerorganisaties. De werking van het steunpunt vertrekt vanuit het samenwerkingsverband met partners uit de sociale, economische en ecologische pijler.

Dubolimburg:

  • is het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam wonen en bouwen
  • sensibiliseert, vorm en activeert zijn verschillende doelgroepen: particulieren, lokale overheden en bedrijven
  • stemt af en vult leemtes in
  • zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen
  • spoort nieuwe initiatieven, projecten en voorlopers op
  • sensibiliseert, vormt en adviseert de verschillende doelgroepen
  • versterkt haar werking door uitwisseling en samenwerking tussen de 5 provinciale steunpunten en haar brede lokale netwerk met relevante actoren uit het werkveld