In de zoektocht naar een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening spelen projectontwikkelaars een belangrijke rol. Zij kunnen in stedenbouwkundige projecten investeringen voorzien in energiezuinigheid, hernieuwbare energie of een deelwagen voor de buurt. Hoe kan je er als gemeentelijk ambtenaar voor zorgen dat dit ook effectief gebeurt? Hoe start je als ambtenaar een onderhandeling met een ontwikkelaar? Welk soort investeringen kan je bekomen met stedenbouwkundige lasten of via een PPS-constructie?

Lees/download hier de presentaties van deze workshop van 25 september.

Presentatie_Leidsman.pdf

Presentatie_Stad Genk

Presentatie_Equator

Bevindingen uit de workshops worden waar mogelijk ook meegenomen in het Beleidsplan Ruimte Limburg dat in opmaak is, en waarmee het provinciebestuur een gepaste ruimtelijke visie op maat van Limburg wil ontwikkelen. Heb je nu al een voorstel voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Limburg? Deel het dan met ons op www.welklimburgwiljij.be.