Voor inwoners

Dubolimburg helpt gemeenten om hun inwoners te informeren, te sensibiliseren en te activeren wat betreft duurzaam bouwen, renoveren en wonen en het aanbod van Dubolimburg en De Huisdokter.

We ondersteunen en adviseren lokale besturen bij het opzetten en bedenken van

  • lokale acties, adviestrajecten, campagnes en evenementen
  • infosessies en cursussen over duurzame thema's (bekijk HIER de sessies)
  • burgerparticipatie met betrekking tot coöperatieven
  • mogelijke subsidiereglementen
  • collectieve renovatietrajecten 
  • renovatie van appartementsgebouwen
  • asbestverwijdering in particuliere woningen (vanaf medio 2020)

Enkele concrete voorbeelden