Duurzame Wijken

Dubolimburg zet in op het versnellen van de transitie naar duurzame wijken vertrekkend vanuit de Scan Duurzame Wijken die een geïntegreerde visie voorstaat, rekening houdend met ruimtelijke planning, mobiliteit, energie, grondstoffen, water, groen, welzijn, sociale cohesie en betaalbaarheid tot lokale economie.