Dubolimburg voor gemeenten

Gemeenten zijn onze natuurlijke partners. Dubolimburg stelt 15 jaar knowhow en ervaring ter beschikking van lokale overheden om samen via duurzaam (ver)bouwen en wonen tot een betere, gezondere en energiezuinigere gemeente te komen.

Gemeenten krijgen steun en deskundige begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht beleid wat betreft duurzaam (ver)bouwen en wonen. Het team van Dubolimburg ontwikkelt samen met de lokale overheden een visie en helpt met raad én daad bij het behalen van de streefdoelen in de Convenant Of Majors wat betreft CO2-reductie, gezondere leefomgeving en energiebesparing. 

Concreet helpen we met:

  • het verduurzamen van het eigen gemeentelijk patrimonium (nieuwbouw en renovatie) door specialistisch (technisch) advies en begeleiding
  • het verduurzamen dmv objectief maatadvies van het particuliere woningbestand (huizen en appartementen) via De Huisdokter en Renovatiebegeleiding
  • het versnellen van de transitie naar duurzame wijken vertrekkend vanuit de Scan Duurzame Wijken die een geïntegreerde visie voorstaat, rekening houdend met ruimtelijke planning, mobiliteit, energie, grondstoffen, water, groen, over welzijn, sociale cohesie en betaalbaarheid tot lokale economie.
  • advies en begeleiding wat betreft ruimtelijke ordening (RUP / GRUP)
  • het mee bedenken, formuleren en op punt stellen van lokale subsidiereglementen voor (ver)bouwende inwoners
  • het screenen van verenigingsgebouwen met als resultaat een Renovatierapport met stappenplan en kostenraming
  • het opzetten van lokale campagnes om inwoners te informeren, sensibiliseren en activeren om hun woning duurzaam, comfortabel en energiezuinig te maken
  • het opzetten van een gerichte communicatie en actief mee communiceren van gezamenlijke en andere relevante events, infosessies & lokale campagnes naar diverse doelgroepen (inwoners, overheden, ambtenaren, pers, stakeholders, ...) via diverse kanalen (websites, nieuwsbrieven, social media, partnerwebsites etc). Dankzij het uitgebreide data- en informatieverwerkingssysteem dat we hanteren kunnen we zeer gericht communiceren.