Nieuws overzicht

Dubolimburg, Centrum Duurzaam Bouwen en GreenVille slaan de handen in elkaar en zullen in de toekomst nauwer samenwerken om duurzaam bouwen nog beter in...
In 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een historisch klimaatakkoord. Het doel: de klimaatopwarming beperken tot 1,5°C. Om dat te realiseren, moeten we overschakelen...
In de workshops klimaatvriendelijke kernversterking gaan we in op relevante thema’s uit het werkgebied. Op dinsdag 6 november kreeg u in de sessie ‘HOE...
De workshop Kernversterking van dinsdag 9 oktober had Ontwikkelingskansen als thema. In het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wordt het ruimtelijk principe...
In de zoektocht naar een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening spelen projectontwikkelaars een belangrijke rol. Zij kunnen in stedenbouwkundige projecten investeringen voorzien in energiezuinigheid, hernieuwbare energie...
Werfgoed focuste tussen 2014 en 2018 op de BEN-renovatie van partuliere woningen in wijken én individuele wooneenheden verspreid over de provincie Limburg. Door een...
Paul Claes is sinds 3 september de nieuwe coördinator van Dubolimburg. Paul heeft een ruime managementervaring opgebouwd op het vlak van facility management en...
SAVE THE DATE: Slotconferentie Werfgoed Hoe kan je particuliere woningen collectief renoveren tot BEN-niveau: dat was de vraag waarop Werfgoed – één van de acht, door het Agentschap voor...
Dubolimburg gaat, met Europese middelen en de steun van energiecoöperatie Bronsgroen, burgercoöperaties steunen die socio-culturele gebouwen energiezuiniger willen maken. Het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties) zal...
De projectgroep SAVE – Slim Aansturen Van Elektriciteit – organiseert op 19 september 2018 in de namiddag haar slotevent “flexibiliteit en batterijopslag”. Wat leren we van de demosites? Hoe...