Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg. We prikkelen, we stimuleren en we wijzen de (juiste) richting. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. We benaderen samenwerkingen met open vizier. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten.

Dubolimburg vzw heeft de ambitie om de weg vrij te maken voor (en de norm te maken van) duurzaam bouwen door op het terrein daadkrachtig integrale realisaties te verwezenlijken via samenwerking met sleutelactoren met een gemeenschappelijke grondstroom (gedeelde waarden en normen).

We gaan het gesprek aan met beleidsverantwoordelijken en voorzieningen en houden duurzaam bouwen op de agenda’s van alle mogelijke betrokken partijen.

De deskundigheid van Dubolimburg vzw zit hem in de zorgzaam opgebouwde knowhow en ervaring op het terrein. De kracht schuilt in het brede netwerk dat samenwerkingen – over de grenzen van organisaties heen – omarmt en meerwaarde creëert.

Limburg is onze biotoop, al houden we een scherpe blik op Vlaanderen, Europa en elders in de wereld. Waar we kunnen, willen we inspireren en geïnspireerd worden.

 


Wat doen we?

Dubolimburg vzw is dé Limburgse én Vlaamse gespreks- en (bouw-)adviespartner wat betreft duurzaam bouwen en wonen voor 3 doelgroepen: bouwprofessionelen, overheden en particulieren. Dubolimburg brengt haar kennis en knowhow via de juiste kanalen (kennisuitwisselingsplatformen, excursies, website, nieuwsbrief, sociale netwerksites etc) naar de juiste doelgroep. Ons uitgebreide netwerk – met daarin oa Centrum Duurzaam Bouwen, Bond Beter Leefmilieu, WTCB, Infrax, Confederatie Bouw, Bouwunie, hogescholen, Uhasselt enz – maakt dat we up-to-date informatie in een persoonlijke service kunnen gieten.

Dubolimburg is een belangrijke partner in provinciale sensibiliseringscampagnes als Elke Dag Zondag, Limburg isoleertWarm Limburg en De Stroomlijners waarbij niet wordt gemikt op het sensibiliseren en informeren van particulieren maar waar ook een economische link wordt gelegd. Geëngageerde bouwprofessionelen worden gepubliceerd op een online te consulteren lijst met daarop architecten en aannemers.

Gemeenten

Dubolimburg vzw ondersteunt en adviseert de overheden op maat wat betreft hun eigen projecten, de ontwikkeling van subsidiereglementen voor duurzame maatregelen enzoverder. Zowel duurzaamheidsambtenaren, technische diensten als milieu-ambtenaren worden door ons van informatie, knowhow en opleidingen voorzien. Een nieuw werkplatform zet gestructureerde ervaringsuitwisseling inzake duurzaam bouwen en wonen centraal.

Particulieren

Als particulier wil je graag je wooncomfort verbeteren en tegelijk op energie besparen. Wil je weten of zonne-energie iets voor jouw huis is? En wat met warmtepompen? Isolatie? Hemelwater? De specialisten van Dubolimburg vzw geven je graag informatie en (bouw-)advies op maat. Helder, klaar en duidelijk. Zodat je meteen weet welke voordelen op jou liggen te wachten. Voor het volledige aanbod, klik hier.

Dubolimburg is een samenwerkingsinitiatief van de Provincie Limburg, Infrax, Centrum Duurzaam Bouwen en de Bond Beter Leefmilieu met financiële steun van de Europese Unie (Doelstelling II – EFRO).