Op donderdag 15 maart hielden we het startmoment van het traject KLIMAATVRIENDELIJKE KERNVERSTERKING IN LIMBURG. De presentaties van de start dag vind je HIER en HIER.

Met een groep van 30 gemeentelijke en provinciale ambtenaren hielden we een eerste brainstorm over hoe een betere ruimtelijke planning de basis kan leggen voor een klimaatneutrale gemeente.

Vanuit deze basisgedachte gaan we in een traject van 9 interactieve workshops met de gemeentelijke ambtenaren aan de slag rond drie hefbomen:

• Waar (ver)bouwen we? En waar beter niet?
• Hoe stuur je als gemeente naar kernversterking?
• Hoe zorgen we via ruimtelijke ordening voor extra hernieuwbare energie?

Begeleid door experten en aan de hand van een toelichting van de toepasselijke wettelijke instrumenten en goede voorbeelden gaan we in de praktijk brengen hoe je hiermee aan de slag kan gaan binnen de context van je eigen gemeente.

Vanuit de startdag werden al cases voor de komende workshops geselecteerd maar je kan je nog steeds cases en suggesties doorgeven aan erik.grietens@bblv.be. Graag voor 26 maart.

Data workshops
De workshops in het voorjaar zullen plaatsvinden op onderstaande momenten bij Dubolimburg in GreenVille, Houthalen. Reserveer alvast deze data in je agenda.

  • 27 april: voormiddag
  • 08 mei: voormiddag
  • 24 mei: namiddag
  • 07 juni: hele dag

Film: Plannen voor Plaats

We sloten de startdag af met de inspirerende film Plannen voor Plaats van Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De documentaire laat zien dat door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp een nieuw ruimtelijk model ontwikkeld kan worden dat winsten oplevert voor iedereen.

Dit traject komt tot stand door een samenwerking tussen Bond Beter Leefmilieu, Dubolimburg en de diensten Milieu en Natuur, Ruimtelijke Ordening en Wonen van de Provincie Limburg.

Neem zeker ook een kijkje op www.welklimburgwiljij.be, het debatplatform in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Limburg.