Dubolimburg zoekt interessante voorbeeldprojecten die de Limburgers duidelijk maken wat er mogelijk is op het vlak van knowhow en duurzame technologie.

De projecten kunnen zeer verschillend zijn. Nieuwbouw- en renovatieprojecten komen in aanmerking, maar ook stedenbouwkundige projecten zoals masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen, verkavelingen of ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen worden ingediend. Daarnaast kunnen ook stimuleringsacties rond groendaken, hernieuwbare energie, kleinschalige waterzuivering worden ondersteund.

Welke projecten kunnen worden ondersteund?
  •  Het project wordt uitgevoerd in Limburg
  •  Het project streeft een hoog ambitieniveau na inzake duurzaam bouwen en/of duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  •  Het project wil een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen
  •  Het project is wijkgericht of doelgroepgericht
  •  Het project is grootschalig
  •  Het project wordt gecommuniceerd naar specifieke doelgroepen
  •  Het project is sterk participatief en voorziet de betrokkenheid van verschillende partners
Wat kost de deelname?

Dankzij de subsidies van Europa (EFRO-Doelstelling II) en de provincie Limburg is de projectondersteuning gratis tot en met medio 2012.

Hoe dient u een project in?

Projecten worden ingediend via het aanmeldingsformulier dat u HIER kan invullen. Voor meer info surft u naar www.dubolimburg.be.

Bekijk HIER de projecten die Dubolimburg ondersteunt / heeft ondersteund.