Dubolimburg helpt Limburgse gemeenten bij het informeren, sensibiliseren en overtuigen van hun burgers wat betreft de voordelen van duurzaam (ver)bouwen en wonen. Naast het adviesaanbod bieden we de Limburgse steden en gemeenten ook volgende ondersteuning:

  • Quickscans On The Road: haal gedurende één dagdeel een specialist van Dubolimburg naar je gemeente en geef zo maximaal 10 inwoners de kans een antwoord te krijgen op een concrete vraag over duurzaam (ver)bouwen en wonen. Inclusief informatie over premies.
  • Dubolimburg trekt mee de provinciale sensibiliseringscampagnes, waaronder Elke Dag Zondag, Limburg Isoleert en Warm Limburg. Elk van deze campagnes helpt de burger de weg te vinden in het doolhof van toepassingen en premies, en wijst de weg naar geëngageerde bouwprofessionelen.
  • De toolkits van Dubolimburg bieden een houvast voor elke milieu- en duurzaamheidsambtenaar.