Dubolimburg, Centrum Duurzaam Bouwen en GreenVille slaan de handen in elkaar en zullen in de toekomst nauwer samenwerken om duurzaam bouwen nog beter in Limburg te verankeren. Dubolimburg is daarom op 1 november verhuisd naar GreenVille in Houthalen, dé site voor schone technologie in Limburg.

De provincie Limburg streeft naar klimaatneutraliteit, en een van de belangrijkste uitdagingen om deze ambitie te realiseren bevindt zich op het vlak van de (particuliere) woningbouw. Door duurzaam te bouwen – meer isoleren, beter ventileren, juiste materiaalgebruik – dringen we de CO2-uitstoot terug, en zorgen we tegelijk dat het energiegebruik afneemt. Om deze provinciale ambitie nog meer kracht bij te zetten en beter te kunnen inspelen op de nieuwste innovaties, is GreenVille in Houthalen voor Dubolimburg en Centrum Duurzaam Bouwen een interessante partner. GreenVille helpt jonge bedrijven expertise te ontwikkelen, onder andere op het vlak van duurzaam (ver)bouwen. “De samenwerking tussen deze drie key actoren versterkt het gezamenlijke streven naar duurzaamheid,” zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Milieu & Natuur. “Met GreenVille als partner boren we het potentieel nog beter aan en breiden we het bestaande netwerk uit met jonge, startende ondernemingen en anderzijds ondernemingen met bewezen competenties. Dit geeft ons de gelegenheid om duurzaamheid nog nadrukkelijker op de agenda te plaatsen en tegelijk ook de innovaties een makkelijkere weg naar het particuliere aanbod zal doen vinden.”

Dubolimburg geeft mee vorm aan de provinciale klimaatambitie, onder andere als medetrekker van Limburgse campagnes als Limburg Isoleert en Warm Limburg. Limburgse steden en gemeenten krijgen ondersteuning bij het verduurzamen van hun patrimonium en de realisatie van hun klimaatactieplannen, die uiteindelijk van Limburg een meer duurzame provincie zullen maken.

Ook bouwprofessionelen mogen rekenen op ondersteuning via inspirerende, in de praktijk gewortelde infosessies en excursies.

Centrum Duurzaam Bouwen blijft op de site in Heusden-Zolder de permanente tentoonstelling huisvesten waar particulieren duurzame bouwmethodes in de praktijk kunnen ontdekken. Cedubo zal ook zijn activiteiten voor bouwprofessionelen behouden en verder uitbouwen, waaronder talrijke trefdagen, infosessies en workshops.

Focus op renovatie

Er liggen nog uitdagingen wat betreft het verduurzamen van het bestaande Limburgse woningenbestand, zo blijkt uit onderzoek. Dubolimburg zet daarom, in samenwerking met de provincie Limburg en andere relevante partners, nadrukkelijk in op renovatie van particuliere woningen. Enerzijds door het opzetten van samenwerkingen met de sector die op termijn grootschalige en collectieve renovatie moet mogelijk maken. En anderzijds door het particuliere adviesaanbod uit te breiden en te bundelen onder de noemer ‘Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen’.

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen

Particulieren hebben nood aan objectief en onafhankelijk advies duurzaam (ver)bouwen. Dubolimburg heeft voor elke Limburger een geschikte adviesformule. Het Bouwadvies screent het nieuwbouwplan, terwijl particulieren die willen renoveren kunnen rekenen op de snelle Quickscan of een bezoek van de Huisdokter. Deze bouwspecialist analyseert de bestaande woning en geeft – in functie van het beschikbare budget – aan welke werken nodig zijn, welke eerst moeten worden gedaan en welk winsten op het vlak van comfort en portemonnee hierdoor kunnen worden geboekt.

Advies reserveren?

Dubolimburg is er voor u! Voor elke Limburger is er een adviesformule op maat. Contacteer ons via www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be of bel ons op het nieuwe nummer: 011-39.75.75. Je vindt ons vanaf 1 november op ons nieuwe adres in GreenVille, Centrum Zuid 1111 in Houthalen-Helchteren (voor de gps geeft u ‘Pastorijstraat’ in).