In de workshops klimaatvriendelijke kernversterking gaan we in op relevante thema’s uit het werkgebied. Op dinsdag 6 november kreeg u in de sessie ‘HOE DICHT IS TE DICHT?’ een antwoord op het duurzaam verdichten van de stadskern met aandacht voor leefkwaliteit.

Download onderstaand de presentaties:

Verdichten in stads-en dorpscentra (BBL)

Verdichting in Maasmechelen

Workshop Limburgse binnengebieden

Sessie Xavier Buijs (VVSG)

 

Volgende workshop kernversterking:

Dinsdag 4 december (GreenVille Houthalen, 9u – 12u30)
GROENE WARMTE EN WARMTENETTEN BIJ STEDENBOUWKUNDIGE PROJECTEN

In 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een historisch klimaatakkoord. Het doel: de klimaatopwarming beperken tot 1,5°C. Om dat te realiseren, moeten we overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Kernversterking speelt hier een belangrijke rol. Compacte bouwprojecten bieden meer kansen voor gemeenschappelijke warmtenetten: die zijn veel rendabeler aan te leggen en uit te baten bij aaneengesloten bebouwing dan bij huizen die ver uit elkaar liggen.

Als start van de workshop geeft Jo Neyens van ODE ons de nodige basiskennis mee. Wat is het belang van groene warmte?

Schrijf je HIER in voor deze workshop.