Het project Hagehelden in Hechtel-Eksel is bedoeld om houtkanten en bosranden op een meer ecologische manier te beheren en ook het restmateriaal (houtsnippers) aan te wenden als energiebron ‘van bij ons’. Op zondag 10 december zal er een demobezoek Hagehelden plaatsvinden tijdens de ‘Winterse uitwaaiwandeling’ van Natuurpunt. Het bezoek is gratis, maar u dient zich wel van tevoren in te schrijven via info@rllk.be.

De gemeente Hechtel-Eksel onderzoekt de mogelijkheden om de biodiversiteit in het landschap te verhogen door de ontwikkeling van volwaardige bosranden en houtkanten. Door biomassa op een duurzame manier te oogsten en te hergebruiken als energiebron, ontstaat een gesloten kringloop. In de meest ideale situatie worden de houtsnippers lokaal gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en/of sanitair warm water.

Het PDPO-project Hagehelden vloeit voort uit het uniek pilootproject in Bocholt rond houtkanten. Een scholencampus wordt verwarmd met houtsnippers die door lokale landbouwers worden geoogst uit het omliggende landschap. Het hele proces van gezamenlijke visievorming over de houtkanten, planning, oogst, verwerking en productie van warmte werd er uitgewerkt. Een lokale coöperatie verenigt de betrokken partijen en zorgt ervoor dat het systeem blijft draaien.

Tijdens deze demo kan u kennismaken met alle facetten van het oogsten van biomassa uit het landschap: van draagvlak en visievorming tot praktische uitvoering en warmteproductie. Naast enkele presentaties, heeft u ook de kans om de oogstmachines aan het werk te zien en de bosranden in kwestie te bezichtigen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor al uw vragen.

PROGRAMMA

12:30 u: ontvangst met koffie (onthaalcentrum ‘t Begijntje, Begijnenstraat z/n 3940 Hechtel-Eksel)

12:45u: welkom (schepen Hechtel-Eksel)

13:00 u: biomassa uit het landschap als energiebron voor lokale gebouwen, hoe werkt dat? (RLLK en ABC ECO²)

14:00 u: start korte wandeling.Bezichtiging van de oogstmachines aan het werk+ruimte voor vragen (Natuurpunt, RLLK, ABC ECO²)

15:00 u: einde bezichtiging oogstmachines. Mogelijkheid tot het aansluiten bij de Winterse uitwaaiwandeling van Natuurpunt of u kan

terug naar de parking wandelen.

PRAKTISCH

Zondag 10 december 2017 van 12:30 u tot 15:00 u

Onthaalcentrum ’t Begijntje, Begijnenstraat z/n 3940 Hechtel-Eksel

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via info@rllk.be voor dinsdag 5 december 2017.