41 van de 44 Limburgse burgemeesters ondertekenden gisteren het Burgemeestersconvenant. Het doel: bijdragen aan het Europese plan om de uitstoot tegen 2030 met 40 % te verminderen.

In 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten het vorige burgemeestersconvenant, met als doel de uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % te verminderen. Samen met de provincie maakten ze een klimaatplan op en tegelijk kwamen er verschillende provinciale campagnes.