Het project Rotonde omvat de realisatie van 12 – 15 wooneenheden aan het terrein ter hoogte van de rotonde in Kleine Brogel. De pastorij, beschermd als dorpsgezicht, wordt eveneens betrokken in het project. De woonvolumes worden zo ngeplant dat er een binnengebied ontstaat, waarbinnen zich een voetgangers- en fietsverbinding bevindt en groenvoorzieningen. Wat betreft woningtypes is er een mix voorzien van verschillende woningen. Dubolimburg adviseerde onder andere op het vlak van gebouwniveau, mobiliteit, inplanting van dit project.