In het woonproject Dorpheide IV in Diepenbeek worden er 46 sociale bouwpercelen verkocht. In de verkaveling wordt een nieuw type open bebouwing gelanceerd. Het op te richten gebouw dient in optimale relatie te staan met zijn perceel en de omgeving. Architectuur, oriëntatie en bezonning zijn de belangrijkste criteria.

Wie een stuk bouwgrond koopt – grond die qua prijs een stuk onder de heersende markttarieven ligt – worden aangespoord om er duurzaam op te bouwen. Ook de inrichting van het openbare domein (bedoeld voor sport, spel en groen) zal duurzaam gebeuren.