Hasselt is een stad in volle ontwikkeling. Om richting te geven aan de ontwikkelingen op de woonmarkt is het
essentieel om een woonvisie uit te werken. Dat gebeurt in het voorliggend Woonplan Hasselt 2030.

Het woonplan behandelt de beleidskeuzes op vlak van wonen voor de komende jaren en dit met een perspectief
tot 2030. Het geeft de strategische keuzes aan en drukt de veranderingen uit die we op het vlak van wonen willen
teweegbrengen binnen de voorziene planperiode.

Het plan onderzoekt de keuzes en vertaalt deze naar van concrete doelstellingen en acties. Het woonplan Hasselt 2030 is gebaseerd op een grondige inventarisatie en analyse van Hasselt als woonstad. De samenwerking met, participatie van en communicatie met actoren en bevolking vormen een vast onderdeel van het woonbeleid.

Er was een bevraging van de verschillende adviesraden en van de stedelijke diensten. De opmaak van het
woonplan werd opgevolgd door een interne en een externe begeleidingsgroep. Beide begeleidingsgroepen werden actief betrokken bij de opmaak van het woonplan. Verder werden er zes focusgroepen georganiseerd met als thema’s: Gezinnen, kinderen, jongeren, Ouderen, Starters en herstarters, De private woonmarkt, De sociale woonmarkt en Duurzaamheid.