De vrijetijdswinkel wordt gebouwd tegen een bestaand gebouw. Drie gevels bestaan reeds, de voorgevel moet nog voorzien worden. De gemeente wil het open karakter behouden, zodat iedereen vlot in en uit kan lopen. Toch wenst men ook rekening te houden met de energieaspecten. Het advies van Dubolimburg heeft met name betrekking op het voorkomen van oververhitting, tocht en koudeval.