Ecologie boven alles

De gemeente wil een ecologische gemeentelijke verkaveling ontwikkelen. Er wordt onderzocht hoe, aanvullend op de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA, verkavelingsvoorschriften en/of verkoopsvoorwaarden uitgewerkt kunnen worden.