Op de verkaveling ‘Bilzen – Meerheim’ zullen in totaal 16 patiowoningen gebouwd worden in twee bouwblokken. Elk bouwperceel is 4 are groot en heeft een L-vorm. Dit vereist de ontwikkeling van een speciale woontypologie. Het hoofdvolume staat op de perceelsgrens en heeft langs drie zijden zicht naar de straat, de zijtuin en de achtertuin. Het zijn compacte patiowoningen op kleine percelen waar duurzaam omgegaan wordt met zowel grondgebruik als constructie. Deze woningen zullen uitgewerkt worden als lage energiewoningen.