De stad Peer wenst via een verkaveling op een duurzame wijze circa 100 woningen te realiseren in het woonuitbreidingsgebeid nabij de woonkern van Wijchmaal, hoofddorp in buitengebied. Dit wil zeggen dat de principes van duurzaamheid gehanteerd worden door planning vanop het hogere niveau (RUP) tot op het laagste niveau (bouwplan). Samen met de aandacht voor een duurzame inrichting van het openbaar domein wordt op die manier gestreefd naar een hoge woonkwaliteit.