Het Groene Huis op het domein Bokrijk in Genk huisvest het Provinciaal Natuurcentrum en is een draaischijf voor de provinciale biodiversiteitswerking en tevens een natuur- en milieueducatief centrum. Het gebouw dateert deels van eind jaren zestig, deels van half de jaren negentig. Het beantwoordt niet meer aan de noden van de functies die het moet vervullen, noch aan de vereisten van duurzaamheid. De provincie als bestuur heeft een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid, ook en vooral in de exploitatie van zijn eigen gebouwen.

Omdat Het Groene Huis vanuit functioneel en inhoudelijk oogpunt momenteel aan een vernieuwing toe is, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om er ook op het vlak van verbouwing een voorbeeldproject inzake duurzaamheid van te maken.