De gemeente Voeren plant een verbouwing van het gemeentehuis, het Strijkatelier en het OCMW-gebouw. Het bestaande gemeentehuis zal intern aangepast worden en wordt door een overbrugging gekoppeld aan het recent aangekochte gebouw ‘de bakkerij’. Dit laatste gebouw wordt verbouwd en uitgebreid. Er wordt doorheen het ontwerp rekening gehouden met duurzame aspecten. In de bestaande gebouwen wordt bijkomend geïsoleerd. De uitbreiding zal van een groendak voorzien worden, en er wordt vaste zonnewering geplaatst. Daarnaast zullen de kantoorruimten
flexibel ingericht worden.