“Beter doen met dezelfde middelen”

Stebo bouwt state-of-the-art CO2-neutraal kantoorgebouw in Genk

Een beter, duurzamer, energievriendelijker en comfortabeler CO2-neutraal kantoorgebouw realiseren met dezelfde financiële middelen als nodig voor een ‘traditioneel’ kantoorgebouw: dat is de uitdaging die Stebo zich heeft opgelegd. Op de site aan de Zevenbonderstraat in Genk bouwt de organisatie haar nieuwe uitvalsbasis: een passief kantoorgebouw met een maximale zuidelijke oriëntatie dat 26 medewerkers kan huisvesten. Dubolimburg wijst mee de weg en begeleidt het project ook op het vlak van gebruikscommunicatie.

Stebo wijst de weg

Stebo combineert deskundigheid op vlak van wonen, ondernemen, leren, energie, samenleven en werken met een historische worteling in diverse buurten en regio’s in Limburg. Die combinatie, én de open en wederkerige stijl van samenwerken met stakeholders staat borg voor het innovatief vermogen van de organisatie. Stebo streeft ernaar om op maatschappelijk, economisch en ecologisch vlak te blijven investeren in de ontwikkeling van mensen, organisaties en de hele regio. Stebo werkt expliciet op een waarderend onderzoekende manier: problemen zien als kansen, krachten ontwikkelen tot duurzame resultaten op een duurzame manier. Stebo is sterk in samenwerken met andere partners. Door de verbinding en co-creatie met andere organisaties en partners wordt de deskundigheid gecombineerd en versterkt.

Duurzaam kantoorgebouw als pionier

Sinds 1987 ontwikkelt Stebo vzw vernieuwende projecten en diensten in het kader van samenlevingsopbouw en sociaal-economische streekontwikkeling. Het is actief op 5 domeinen: buurtopbouwwerk, wonen, ondernemen, energie en tewerkstelling. Stebo gaat in zijn aanpak steeds uit van capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat aanwezig is bij groepen en in buurten. Het nieuwbouwproject wordt een toonaangevend CO2 neutraal kantoorgebouw waar mensen maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen komen beleven. Er wordt een slim ‘demonstratieparcours’ doorheen het gebouw gemaakt waarbij groepen alle duurzame technieken kunnen komen bekijken en bestuderen zonder alle medewerkers te storen. Anderzijds wordt er ruimte geboden voor conferentie, vergader- en seminariefaciliteiten, een plug-in kantoor met werkplekken… waardoor mensen en groepen kunnen komen beleven wat het betekent om in een kantoor van de toekomst te werken.

Duurzaamheidsaspecten
Omgeving
 • Gebruik van inheemse plantensoorten // Open karakter
 • Plantengroei krijgt ruimte en er zijn open ruimten bewaard.
 • Wilde bloemenweide.
 • Geen afsluitingen naar omgeving dus behoud van open karakter.
 • Waardevolle bomen werden bewaard.
 • Maximale bebouwingsindex van 0,4.
 • Aanleg grasdallen voor maximale infiltratie.
Welzijn
 • Het volledige gelijkvloers is integraal toegankelijk; de deuren en gangen zijn allemaal breed genoeg voor rolstoelgebruikers, aangepaste toiletten, minimale dorpels…
 • Rekening gehouden met eventuele uitbreiding.
 • Geautomatiseerde nachtkoeling via ramen als back-up voor de warmtepomp. Op die manier voorkomt men dat men in de zomer de bodem onnodig gaat opwarmen.
 • Afvalpreventie, GFT.
 • Parkeerplaatsen blijven beperkt. Bezoekersparkeren kan op de openbare parkeergelegenheden in de nabije omgeving.
 • Overdekte fietsenstalling en douche zijn voorzien.
 • Tuinonderhoud en aanplanting gebeuren door mensen van een lokale sociale werkplaats.
 • Flexplekken (flexibele werkplekken) voor externen zijn voorzien.
Energie
 • Volledig hellend dak bedekt met fotovoltaïsche cellen, zuidelijk gericht.
 • Houtskeletbouw met ingespoten cellulosevlokken 35cm
 • Koeling en verwarming is met een warmtepomp, rond de 875 meter boorlengte (7 x 125 m)
 • Betonkernactivering
 • Beschaduwing en koeling zonder airco.
 • Efficiënte ventilatie met warmterecuperatie type D.
 • Rationeel EnergieGebruik
 • Energiezuinige verlichting door middel van LED-verlichting.
 • Verlichting met daglichtsensoren en werkplekgerelateerd. Er wordt een lichtstudie uitgevoerd voor de juiste zonering.
 • E-peil= E0.
 • K-peil= K18
 • Thermische massa voor passieve koeling is voorzien.
Water
 • Aanduiding in liter als je water gebruikt, bijvoorbeeld bij het doortrekken van het toilet.
 • Hemelwater wordt gerecupereerd voor de spoeling van de toiletten.
 • Platte daken zijn opgevat als groendak voor een betere waterhuishouding en infiltratie op het terrein.
 • Zo weinig mogelijk verharding.
 • Aanleg van grasdallen voor maximale infiltratie van hemelwater.
 • Leidingwatergebruik wordt beperkt.
Materialen
 • Gebruik van CO2 neutrale materialen zoals de wanden in houtskelet en de ‘rockpanel’ als gevelbekleding.
 • Geen luxematerialen, maar basismaterialen om de kosten te drukken.
 • Rockpanel, een 100% recycleerbaar plaatmateriaal op basis van natuursteen dat makkelijk te verwerken is zoals hout, is gebruikt voor de buitenmuren.
 • Gebruik van FSC hout voor schrijnwerk.
Welke rol speelde Dubolimburg?
 • Dubolimburg pleit voor een geïntegreerde projectaanpak waarbij bouwheer, ontwerper, architect, ingenieursbureau en de aannemer van in het begin worden betrokken bij het bouwproject. Zo wordt er een bouwteam samengesteld dat van bij de conceptfase tot de oplevering nauw samenwerkt en expertise deelt.
 • Dubolimburg moedigt de keuze aan voor het creëren van een passiefkantoor met een educatieve functie en een sociaal-maatschappelijke invalshoek wat betreft aanplantingen en onderhoud.
 • Dubolimburg staat achter de berekening van de ecologische voetafdruk van de gebruikte materialen.
 • Dubolimburg bepleit een duurzame toekomstvisie waarbij compactheid en uitbreidbaarheid key-elements zijn.

 

STEBO KANTOORGEBOUW
 • Bouwheer: STEBO vzw
 • Architect: Buro B
 • Studiebureau: Cenergie (technieken), bda-engineering (stabiliteit)
 • Betrokken gemeentelijke diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening
 • Betrokken externen: Toegankelijkheidsbureau vzw
 • Locatie: Zijstraat Zevenbonderstraat, 3600 Genk
 • Ingebruikname: voorjaar 2013
 • Oppervlakte: 1.045 m² netto
Erwin Debruyn: “Dubolimburg als natuurlijke partner”

“Draagvlak creëren voor duurzaamheid en energiebesparing in de provincie: dat staat bij Stebo hoog op de agenda. Dubolimburg is voor ons dus een natuurlijke en gewaardeerde partner waarmee we graag samenwerkingstrajecten opzetten. Het bouwproces van ons CO2-neutrale kantoorgebouw wordt overigens door Dubolimburg mee opgevolgd, en waar nodig kunnen we steeds beroep doen op de knowhow en ervaring van hun team.”