De oude sporthal ‘De Deust’ is aan vervanging toe. Het gebouw voldoet op allerlei vlakken niet meer aan de huidige verwachtingen qua functionaliteit, materiaalgebruik, opvatting, onderhoud en beheer. Het is de bedoeling om op een naastliggend terrein een polyvalente overdekte ruimte te voorzien waar alle sporttakken tot hun recht komen. De nieuwbouw zal aan zoveel mogelijk aspecten van duurzaam bouwen voldoen: concept, architectuur, materiaalgebruik, beheer, flexibiliteit van het gebouw en integratie in de omgeving. Het advies van Dubolimburg werd opgenomen in de projectdefinitie die de basis vormt voor de aanstelling van de architect.