Het gemeentebestuur van Alken wil het verouderde BPA Terkoest herzien en het centrum van de woonkern Terkoest opwaarderen. Daarom stelt de gemeente een RUP op voor de woonkern voor een gerichte en een kernversterkende ontwikkeling naar de toekomst. Er zal voldoende aandacht worden besteed aan het ruimtelijk ondersteunen van structuurbepalende elementen, kwalitatieve publieke ruimte, ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale horeca-, handels-, en andere voorzieningen die behoren tot een landelijke woonkern. De opgave bestaat erin om een leesbare structuur te creëren voor het geheel Alken – Terkoest en de algemene woonbehoefte en de gesubsidieerde  oonbehoefte te integreren in het RUP.