Herlokalisatie van bestaande scholen

Het gemeentelijk RUP ‘Scholencampus Panhoven’ voorziet in de herlokalisatie van de vrije scholen naar één campus, met als belangrijke uitgangspunten een goede ontsluiting van alle vervoersvormen, een optimale benutting van de schaalvoordelen, duurzaam ruimtegebruik, duurzame stedenbouw…