De gemeente Riemst creëert een betaalbaar aanbod eengezinswoningen in de ontwikkelingszone tussen de Maastrichtersteenweg en de Visésteenweg. Hierin wordt een belangrijk aandeel aan sociale huisvesting voorzien. In het RUP zal vastgelegd worden welk percentage bebouwd en onbebouwd mag worden. Vervolgens zullen de verkavelingvoorschriften worden opgesteld waarin de meer gedetailleerde regels worden opgenomen. Er is voor dit RUP vooral vraag naar maatregelen als wateropvang van de wegen (om deze bijvoorbeeld te hergebruiken voor een carwash) en ondergrondse afvalopslag. Een opgelegd verlaagd E-peil (E60) zou kunnen worden opgenomen in de verkavelingvoorschriften.