Om tegemoet te komen aan de woonbehoefte en het bindend sociaal objectief in te vullen werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Nieuwerkerken het woonuitbreidingsgebied Manis Bosch geselecteerd als prioritair aan te snijden. Het gebied ligt aan de rand van de kern van Nieuwerkerken en biedt de mogelijkheid aan de gemeente om conform het buitengebiedbeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de kern van het hoofddorp te versterken.

De gemeente wenst verder het gebied in te vullen als een duurzame woonwijk. Daarom wil ze niet alleen te zoeken naar duurzame manieren van wonen maar moet er ook worden gezocht naar de meest optimale, ecologische en duurzame manier om het gebied Manis Bosch in te vullen. Alleen door op een doordachte wijze om te gaan met de ruimte kan er echt aan duurzaam wonen worden gewerkt.

Om deze redenen zullen de ecologische, landschappelijke en duurzame randvoorwaarden als leidraad dienen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het plangebied.