Van militair domein naar duurzame woonwijk

De zone aan de Jacob Lenaertsstraat was sinds 1970 voorbehouden voor de militaire overheid. Nu wordt het gebied omgevormd tot site voor een duurzame woonwijk. Veel aandacht gaat naar bezonning en oriëntatie van de woningen, diversiteit in het woonaanbod voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve publieke ruimte aangepast aan verschillende doelgroepen en – zeer belangrijk – de opname van een maximum E-peil en/of K-peil in de verkoopsvoorwaarden.