De huidige accommodatie van het Centrum voor Doven en Slechthorenden De Schakel is op geen enkele manier nog aangepast aan de huidige noden en de vigerende veiligheidsvoorschriften. Het energieverbruik van het centrum swingt de pan uit en daarom is het noodzakelijk dat de nodige aanpassingen conform de huidige energienormen doorgevoerd worden. De sporthal wordt omgevormd tot een polyvalente ruimte geschikt voor verhuur. Daarnaast wordt de vergaderruimte vergroot zodat aan alle noden van alle leden voldaan kan worden. Bij de renovatie wordt extra aandacht besteed aan energiezuinige verwarmingstechnieken en verlichting, en aan (akoestische) isolatie.