Meer comfort voor parkwachters

Limburg.net vraagt projectadvies voor de Limburgse recyclageparken en de bijhorende parkwachtersgebouwtjes. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan de oriëntatie van de gebouwtjes en het park in zijn geheel. Daarnaast wordt vooral gefocust op een zeer goede isolatie, ventilatie en het vermijden van oververhitting binnen de gebouwtjes en de opvang en herbruik van hemelwater, scheiding verontreinigd/niet-verontreinigd afvalwater.