De Universiteit Hasselt heeft gekozen voor de oprichting van een Stadscampus, meer bepaald voor de nieuwe faculteit Rechten, het Rectoraat en een aantal belangrijke administratieve diensten en onderzoeksinstituten. De keuze van de locatie vereist dat naast de oprichting van twee nieuwe gebouwen, de oude Gevangenis wordt ingezet voor hergebruik. De gebouwen en de technische installaties worden ontworpen en geïntegreerd volgens de principes van Trias Energetica.

Het doel is gebouwen te realiseren met een zeer aangenaam en gezond binnenklimaat, met hieraan gekoppeld een minimaal energieverbruik zonder de economische realiteit van vandaag uit het oog te verliezen. Impact op het milieu wordt beperkt door de keuze van materialen met een lage milieubelastingscoëfficiënt en een gunstige levenscyclusanalyse.