Het Instituut Agnetendal wenst de haalbaarheid na te gaan van het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het dak van het collegegebouw.