Een deel van het schoolgebouw werd in november 2004 niet meer bruikbaar wegens instortingsgevaar. Het schoolbestuur heeft samen met de architect een masterplan opgemaakt waaraan men sinds 2000 werkt in overleg met gemeente en de schoolraad. Dit plan omvat 3 fases en heeft als doel de toekomst en inplanting van de school (met op dit moment 3 vestigingsplaatsen) op een duurzame wijze te hertekenen, te centraliseren en te vernieuwen. In een eerste fase wordt een nieuwbouw voorzien van klaslokalen lager onderwijs en een sanitaire ruimte, en dit volgens het passiefhuisconcept. Men zal een draaiboek opstellen en het bouwproces/bouwconcept ter beschikking stellen en promoten. De school is bereid tot rondleidingen en toelichting op studiedagen of seminaries.